TINTE STRATEGICE

Analiza recenta a tintelor, dupa parcurgerea a 4 ani scolari din ciclul propus de PDI 2012-2016, a condus la o reformulare a TINTELOR STRATEGICE 2017-2022, pentru adaptarea la actuala conjunctura.
—T1. Curriculum la decizia scolii diversificat si atractiv, realizat prin consultarea elevilor si parintilor si cuprinderea fiecarui elev intr-o forma de educatie extracurriculara;
—T2. Incadrarea cu personal didactic cu o inalta pregatire stiintifica si metodica, receptiv la nou si interesat de perfectionare si formare continua;
—T3. Prevenirea esecului scolar si includerea tuturor elevilor intr-o forma superioara de scolarizare, cresterea performantei scolare.
—T4. Gestionarea, intretinerea si mentinerea functionalitatii patrimonului scolii, dezvoltarea acestuia.
—T5. Promovarea imaginii scolii in contextul climatului concurential actual de descentralizare si autonomie institutionala.