PROIECT ” ENERGY SMART”


        Elevii scolii noastre participa, in perioada septembrie – decembrie 2015, la concursul tematic „Smart Energy” din cadrul proiectului POSDRU 190/1.1/S/156977 „Competen?e cheie pentru implicare civica in sprijinul dezvoltarii durabile –?Energy Smart”. Elevii no?tri experimenteaza diverse tehnici ?i procedee de construire a unor machete sau realizeaza inovatii în ceea ce priveste utilizarea resurselor de energie neconventional?. Echipele scolii s-au implicat în confec?ionarea unor machete detaliate ale oraselor viitorului.

Info proiect „Competente cheie pentru implicare civica în sprijinul dezvoltarii durabile –?Energy Smart”!

Obiectivul general al proiectului:

Sprijinirea dobandirii de competente cheie pentru un num?r de 15.100 elevi din ciclul liceal, gimnazial ?i primar prin promovarea dezvoltarii durabile ?i participarea la concursul tematic „Energy Smart” în judetul Constanta.

Obiective specifice:

O1: Cresterea gradului de constientizare cu privire la impactul consumului de energie asupra emisiilor de carbon si asupra mediului pentru 15.100 elevi si implicarea a 51 de unit??i scolare prin derularea campaniei educative Energy Smart.

O2: Dezvoltarea si validarea competentelor cheie (competente de comunicare, competente de baza privind stiinta si tehnologia, competente digitale, competenta de a invata sa inveti, competente sociale, civice, personale ?i interpersonale) pentru un numar de 15.100 elevi din invatamantul primar, gimnazial ?i liceal, prin participarea la concursul judetean Energy Smart!

O3: Imbunatatirea performantelor scolare si sprijinirea cresterii participarii la educatie ?i formare profesionala prin orientare ?i consiliere scolara, pentru 5.040 elevi, cu atentie deosebita pentru elevii din mediul rural, a celor provenind din comunitatea roma ?i pentru alte grupuri vulnerabile.