PRIORITATI STRATEGICE 2017 – 2022

—Realizarea unui sistem educational echitabil si relevant prin asigurarea accesului egal la educatie;
—Alocarea echilibrata, pe baza unor diagnoze, a resurselor financiare si umane necesare aplicarii politicilor educationale;
—Implementarea programului “Scoala dupa Scoala” si a programului de constructie e unei sali de sport in masura aigurarii finantarii;
—Dezvoltarea unei culturi a calitatii in educatie printr-un management de calitate la toate nivelurile;
—Asistenta permanenta privind aplicarea autonomiei ca urmare a descentralizarii sistemului de invatamant;
—Dezvoltarea relatiilor de parteneriat comunitar.