OPTIUNI STRATEGICE

1) Dezvoltarea curriculara
Descongestionarea, esentializarea si abordarea in viziune interdisciplinara /transdisciplinara a disciplinelor deinvatamant (discipline optionale), concomitent cu realizarea complementaritatii Curriculum-ului National si a examenului de Evaluare Nationala:
—Oferta curriculara va fi radical schimbata plecand de la nevoia de formare a elevului si nu de la nevoia de mentinere a unor catedre
—Dinamica sociala si economica se va reflecta si in dinamica ofertei de educatie, facand scoala o institutie flexibila la nevoia de formare
—Curriculumul la Decizia Scolii (CDS) va fi regandit tinandu-se cont de optiunile elevilor si normele metodologice in vigoare. In functie de aparitia unor surse materiale noi si CDS-ul va suferi modificari, in sensul imbunatatirii lui
—Activitatile extrascolare se vor desfasura dupa un program bine elaborat care vine sa completeze cu o educatie non-formala utila
2) Dezvoltarea resurselor umane
Formarea si abilitarea personalului didactic pentru revalorificarea metodelor clasic – traditionale, pe fondproblematizat si abordarea metodelor active, de grup:
—Crearea unui climat stimulativ de munca care sa duca la o coeziune a grupului si la obtinerea de rezultate mai bune
—Elaborarea unor instrumente de monitorizare a activitatii didactice specifice scolii, in vederea unei evaluari responsabile a activitatii acestora
—Monitorizarea riguroasa a formarii continue si a evolutiei in cariera a cadrelor didactice, conform dispozitiilor legale in vigoare si nevoilor de formare identificate
—Oferirea de servicii /initiere–formare unor parteneri interesati de promovarea metodelor interactive, de invatare a unorlimbi moderne, etc, pe baza unor conventii/protocoale
—Atragerea de noi parteneri de formare alaturi de cei traditionali, C.C.D. si Universitatea „Ovidius” Constanta, ce pot apareacu oferte mai interesante si conforme cu nevoia de formare
3) Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale
Dezvoltarea – modernizarea bazei didactico-materiale pentru fiecare ciclu de invatamant si pentru fiecaredisciplina:
—Repararea si modernizarea echipamentelor din cabinetele de specialitate, conform legislatiei in vigoare si in limita bugetului aprobat
—Reabilitarea cladirii unitatii scolare prin proiect de atragere a finantarii dezvoltat de Primaria Constanta
—Colaborarea cu agenti economici si cu Asociatia de parinti cu personalitate juridica in vederea sustinerii activitatilor educative

d) Dezvoltarea relatiilor comunitare
Diversificarea parteneriatelor educationale prin promovarea metodelor interactive in folosul elevilor scolii, pebaza unor conventii/protocoale, precum si adaptarea permanenta a acestora la nevoile identificate in comunitate
—Regandirea relatiilor de parteneriat cu familia, pe de o parte si, pe de cealalta parte, cu Primaria, Consiliul Local, institutiide cultura
—O mai stransa legatura cu mass-media in vederea informarii corecte a opiniei publice despre scoala si potentialul ei
—Incurajarea schimburilor de elevi cu unitati similare din tara si din Comunitatea Europeana